Λίγα λόγια για το Ινστιτούτο


Το «ΕΛ.ΕΝ.Ι.» είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρεία που έχει σκοπό την έρευνα, μελέτη, οργάνωση και τεχνολογική υποστήριξη και εν γένει προώθηση δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στον επιστημονικό προβληματισμό, στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση στον επιστημονικό τομέα της Ενδοκρινολογίας.

ΕυαγγελισμόςΕνδοκρινολογικό Τμήμα Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”

UltradianΤο Ultradian είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020), του μεγαλύτερου προγράμματος της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία που δρομολογήθηκε ποτέ.

4ο Συμπόσιο«4ο Συμπόσιο | Κατευθυντήριες οδηγίες στην Ενδοκρινολογία, τον Διαβήτη και τον Μεταβολισμό – Τι νεότερο (3-4 Μαρτίου 2023)»