3ο Συμπόσιο | Κατευθυντήριες οδηγίες στην Ενδοκρινολογία, τον Διαβήτη και τον Μεταβολισμό – Τι νεότερο (5-6 Μαρτίου 2021)

Οδηγίες για ασθενείς Σχετικά με το COVID-19
13 Απριλίου 2020

Δείτε το Προκαταρκτικό Πρόγράμμα κάνοντας κλικ στην αφίσα