8 Ιουλίου 2022

4ο Συμπόσιο | Κατευθυντήριες οδηγίες στην Ενδοκρινολογία, τον Διαβήτη και τον Μεταβολισμό – Τι νεότερο (3-4 Μαρτίου 2023)

11 Οκτωβρίου 2021

18η Διοργάνωση | Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα στην Ενδοκρινολογία, τον Διαβήτη και τον Μεταβολισμό

16 Δεκεμβρίου 2020

3ο Συμπόσιο | Κατευθυντήριες οδηγίες στην Ενδοκρινολογία, τον Διαβήτη και τον Μεταβολισμό – Τι νεότερο (5-6 Μαρτίου 2021)

13 Απριλίου 2020

Οδηγίες για ασθενείς Σχετικά με το COVID-19

COVID-19: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΙΤΟΤΑΝΗ (LYSODREN) (Διαβάστε το PDF αρχείο) COVID-19: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ (Διαβάστε το PDF αρχείο) COVID-19 Οδηγίες για […]
17 Οκτωβρίου 2019

17η Διοργάνωση | Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα στην Ενδοκρινολογία, τον Διαβήτη & τον Μεταβολισμό

18 Σεπτεμβρίου 2017

16η Διοργάνωση | Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα στην Ενδοκρινολογία, τον Διαβήτη & τον Μεταβολισμό