13 Απριλίου 2020

Οδηγίες για ασθενείς Σχετικά με το COVID-19

COVID-19: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΙΤΟΤΑΝΗ (LYSODREN) (Διαβάστε το PDF αρχείο) COVID-19: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ (Διαβάστε το PDF αρχείο) COVID-19 Οδηγίες για […]